8 months önce bilgikapisi tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hiç yorum yapılmadı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kayıt Belgeleri 2013 – 2014

üniversite istenen belgeler, Üniversite kayıt için istenen belgeler, üniversite kayıt tarihleri, üniversite kayıt tarihleri 2013, üniversitesi istenen evraklar, üniversitesi kayıt tarihleri

Lys yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencileri kayıt heyecanı sarmaya başladı. Yerleşme sonuçları ile mutlu olan öğrencilerin kafalarında Üniversite yeni kayıt tarihleri, Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler, 2013 2014 Üniversitesi kayıt için istenenler bu sorular oluşmaya başladı. Bizde bu makalemiz de üniversite kayıtlarında aday öğrencilerden istenecek belgelerin listesini sizlerle paylaşıyoruz. Yazının devamında herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler için yerleştikleri üniversiteye yaptırmak zorunda oldukları kayıtların tarihlerini de sizler için paylaştık.
2013-2014 Öğretim Yılı Üniversite Yeni Kayıt Tarihleri
2013 2014 Herhangi bir Üniversitesiye yerleşen öğrenciler 02-06 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Adaylar kayıt işlemleri içi belirtilen bu tarihlerde kazandıkları yüksek okul veya fakülteye giderek kayıt işlemini gerçekleştirmek zorundadırlar. Adaylar kayıt için istenilen belgeleri kendileri götürmek zorundadırlar. Posta veya kargo yoluyla gönderilen evraklar işleme alınmayacaktır. Adayların kayıt tarihleri arasında kazandıkları üniversite de bulunmaları gerekmektedir.
1Üniversitesi Kayıt İçin Gerekli Evraklar, Belgeler 2013 2014
a) Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet
belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
2013-2014 Öğretim Yılı Kredi, Yurt ve Burs Başvuruları İçin Tıklayınız

2013-2014 Öğretim Yılı Katkı Payı Öğretim Ücretleri için Tıklayınız
ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr ınternet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi merkezi açık öğretim programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.
Yukarda belirtilen kayıt tarihleri ve kayıt için istenen belgeler aşağıda yazılı tüm Üniversitelerimiz için geçerlidir.
Selçuk Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
İstanbul Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Kocaeli Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Gazi Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Sakarya Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Marmara Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Ege Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Dokuz Eylül Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Uludağ Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Karadeniz Teknik Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Erciyes Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Süleyman Demirel Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Atatürk Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Ankara Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Dumlupınar Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Cumhuriyet Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Çukurova Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Akdeniz Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Balıkesir Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Pamukkale Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Afyon Kocatepe Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Celal Bayar Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Hacettepe Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Trakya Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Anadolu Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Mustafa Kemal Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Mersin Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Fırat Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Adnan Menderes Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Muğla Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Giresun Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Yıldız Teknik Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Gaziantep Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
İnönü Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Dicle Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
İstanbul Teknik Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Gaziosmanpaşa Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Kırıkkale Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Abant İzzet Baysal Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Yüzüncü Yıl Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Namık Kemal Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Bülent Ecevit Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Orta Doğu Teknik Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Necmettin Erbakan Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Polis Akademisi kayıt için gerekli belgeler
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Niğde Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Ahi Evran Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Harran Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Karabük Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Adıyaman Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Erzincan Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Kırklareli Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Kafkas Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Düzce Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Uşak Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Aksaray Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Ordu Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Kastamonu Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Hitit Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Boğaziçi Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Bozok Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Gümüşhane Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Amasya Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Nevşehir Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Çankırı Karatekin Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Kilis 7 Aralık Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Bartın Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Siirt Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Yalova Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Bingöl Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Bayburt Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Muş Alparslan Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Bitlis Eren Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Artvin Çoruh Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Sinop Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Batman Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Tunceli Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Kara Harp Okulu kayıt için gerekli belgeler
Mardin Artuklu Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Ardahan Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Galatasaray Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Iğdır Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kayıt için gerekli belgeler
Hakkari Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Şırnak Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü kayıt için gerekli belgeler
Gülhane Askeri Tıp Akademisi kayıt için gerekli belgeler
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Deniz Harp Okulu kayıt için gerekli belgeler
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Bursa Teknik Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Abdullah Gül Üniversitesi- kayıt için gerekli belgeler
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Erzurum Teknik Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
İstanbul Medeniyet Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler
Türk Alman Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler

Benzer Yazılar
images (1)
2014 ÖMSS Tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak bilgisinimi arıyorsunuz. 2014 ÖMSS tercihleri alınması için OSYM Başkanlığı tarafından duyuru yapılmıştır. 2014 Yılı ÖMSS tercihleri için bir çok memur adayı sabırsızlıkla açıklama gelmesini bekliyordu. Tercihl...
images (2)
Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2013 2014, Başarı Sıralaması, başarı sırası, Bölümleri 2013, Kontenjanları 2013, Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014, Meslek Yüksek Okulları Puanı, Puanları Bölümleri 2013 2014, taban puanları, Y...
images
Kütle Nedir Kısaca? Bir cismi meydana getiren madde miktarına, madde yoğunluğuna kütle denir. Cismin kendisidir. Örnekle anlatacak olursak; futbol topu, cep telefonu, masa, sandalye gibi evrende yer kaplayan tüm cisimlerin kütlesi vardır. Bu cisimler yerçekimsiz ortamda yani uzay...
Yorumlar


Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.
Tema : Sipsi v1